Top
Retour procedure

Wij staan voor de volle 100% achter onze Slammerswear producten.

Echter, het kan voorkomen dat je (om wat voor reden dan ook) niet tevreden bent over ons product.
Hoewel wij dit uiteraard zeer jammer vinden, doen wij ons best om de retour-procedure zo makkelijk mogelijk te laten verlopen.

De retourprocedure is als volgt:

  1. Ben je niet tevreden over een product? Dan heb je veertien dagen de tijd om een product bij ons te melden voor een retourzending. Uiteraard gaan wij ervan uit dat je zorgvuldig met het product omgaat en dat het product niet beschadigd is.
  2. Je kan via het retourformulier je melding opsturen. Vermeld duidelijk de reden van de terugzending en je factuurnummer.
  3. Wij zullen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen.
  4. Volgens onze No bullshit garantie, regelen wij meteen de retourzending. Zorg dat het product nog in de originele doos of verpakking zit.
  5. Je ontvangt van ons per e-mail een barcode, die zelf moet uitprinten en zichtbaar op de doos moet plakken.
  6. Geef je retourzending af bij een PostNL punt en bewaar je verzendbewijs. De retourzending is geheel kosteloos.
  7. Je ontvangt binnen 30 dagen na ontvangst door ons jou geld terug (of je krijgt een nieuw exemplaar, mits wij dat met jou kortsluiten in het mailverkeer). Je kan kiezen voor een tegoed in de winkel, of je geld terug op je rekening.

Klik hier om naar retourformulier te gaan.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Slammerswear niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Herroepingsrecht

Volgens de wet zijn wij verplicht de volgende tekst op onze pagina op te nemen. Ondanks dat de tekst wellicht wat verwarrend is willen wij u ervan verzekeren dat deze tekst niets af doet aan ons retourbeleid: u heeft nog steeds 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren.

Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van Slammerswear artikelen heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

4.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

4.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Slammerswear.com - Ulenpas 76b - 5655JB te Eindhoven - info@slammerswear.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

4.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

4.5 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.6 U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via het retourformulier op www.slammerswear.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

4.7 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.8 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Slammerswear -, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen.

4.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
— Aan Slammerswear, Ulenpas 75B, 5655 JB te Eindhovenen, e-mail: info@slammerswear.com: 
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 
— Naam/Namen consument(en) 
— Adres consument(en) 
— Datum 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4.10 In geval van retourzending kunt u de bij door Slammerswear op te sturen retoursticker gebruiken. Als u problemen met het uitprinten van de retoursticker mocht hebben of u geen printer ter beschikking heeft, wendt u zich dan s.v.p. tot onze klantenservice. Als u een nieuwe retoursticker nodig heeft, verzoeken wij u om die per e-mail aan te vragen. Helpt u ons s.v.p. onnodige kosten te vermijden en zendt u het product niet ongefrankeerd terug.